Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Krakowska Akademia Gimnastyki Leon Biskup

NIP 6751039738

REGON 369855951

Ul. Wzorowa 10, 32-087 Zielonki

Inspektorem ochrony danych w KAG jest Leon Biskup tel .608623445 e- mail biuro.kag@poczta.fm. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. a,c,b,f RODO w celu
realizacji zadań związanych ze sprawną realizacją umowy oraz w celach marketingu bezpośredniego, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na mój adres e-mail lub numer telefonu.

3. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych usług.
Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail i numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

4. Obiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. Sądy, Policja, ZUS, organ prowadzący i nadzorujący, System Informacji Sportowej i oświatowej, a ponadto systemy:

  • obsługi klientów (program SportsManago)
  • obsługi poczty ,
  • wysyłki newsletterów oraz smsów, kurierom oraz poczcie.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas:

– trwania umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;

– prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail oraz numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody uczestnictwa w zajęciach sportowych.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych opisanych w art. 46 RODO poza Europejski Obszar Gospodarczy np. do Stanów Zjednoczonych
Masz prawo otrzymania kopii Twoich danych, które zostaną tam przekazane.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; http://www.giodo.gov.pl/

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości dokonania skutecznego zapisu na zajęcia sportowe.