Witamy w sekcji gimnastycznej AWF Kraków

GIMNASTYKA – jako podstawowy wzorzec wysiłku fizycznego i funkcji ruchowych niezbędnych dla każdego, niezależnie od wieku, człowieka.

Z tą formą wysiłku spotkacie się w KRAKOWSKIEJ AKADEMII GIMNASTYKI kierowanej przez trenera gimnastyki klasy mistrzowskiej, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w RIO dr. Leona Biskupa.

Proponowana aktywność fizyczna ukierunkowana na harmonijny rozwój ciała przyniesie Wam zdrowie i sprawność fizyczną na długie lata.

Nasze cele

Postawione cele realizujemy poprzez wprowadzanie do zajęć szerokiej gamy ćwiczeń gimnastycznych takich jak:

  • Elementy gimnastyki podstawowej- celem jest wyrobienie właściwych postaw i wzorców ruchowych oraz korygowanie wad postawy.
  • Elementy gimnastyki sportowej – celem jest aktywizacja i wzmacnianie wszystkich grup mięśniowych z wykorzystaniem profesjonalnych urządzeń i przyrządów gimnastycznych.
  • Elementy akrobatyki sportowej – celem jest doskonalenie zdolności szybkościowo – siłowych, skocznościowych oraz koordynacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych ścieżek akrobatycznych oraz trampolin.
  • Elementy gimnastyki artystycznej – celem jest harmonijny i estetyczny rozwój ćwiczących, wzbogacony o elementy gibkości, równowagi i tańca, z wykorzystaniem różnorodnych przyborów gimnastycznych.
  • Elementy gimnastyki estetycznej – celem jest doskonalenie umiejętności pracy grupowej w kulturze fizycznej
  • Elementy gimnastyki korekcyjnej – celem jest korygowanie drobnych wad postawy poprzez wprowadzanie celowych oraz działających punktowo odpowiednich ćwiczeń kształtujących.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską.