Regulamin Fitness

Informacje dotyczące zajęć fitness:

  1. Płatności za karnet zajęć fitness można dokonać przelewem na takie samo konto jak za zajęcia dla dzieci. Przed zajęciami należy przedstawić trenerowi potwierdzenie przelewu np. na telefonie. Informacje o cenach dostępne są na stronie KAG lub u instruktora zajęć.
  2. Karnet należy wykorzystać w kwartale, w którym został on zakupiony. Po wykorzystaniu danych wejść, dokupuje się kolejne.
  3. Niewykorzystane zajęcia z karnetu kupionego na ostatnich czterech treningach kwartału mogą zostać przeniesione na kolejny, po ustaleniu z trenerem. Informacje należy przekazać PRZED końcem danego kwartału.
  4. Przeniesione zajęcia należy wykorzystać w pierwszym miesiącu nowego kwartału (przeniesienia możliwe tylko z I i II kwartału). Inne wyjątkowe sytuacje należy konsultować z prowadzącym zajęcia.
  5. Wejścia odkreślane są na początku zajęć, w których bierze się udział. Wejście przepada w sytuacji potwierdzenia obecności SMSem i późniejszym nie pojawieniu się na ćwiczeniach. (Schemat działania wiadomości potwierdzających wyjaśnia trener).
  6. W wyjątkowej sytuacji braku możliwości uczestnictwa w zajęciach, istnieje możliwość zawieszenia karnetu lub przeniesienia niewykorzystanych środków na zajęcia dzieci. Zgłoszenia takiej sytuacji należy dokonać na bieżąco, nie po upłynięciu kwartału.

*Dodatkowe informacje:

– Na zajęciach obowiązuje wygodny strój sportowy oraz zmienione obuwie.

– Można zabrać własną matę do ćwiczeń lub ręcznik.