Nasi gimnastycy na turnieju w Paryżu.
Najlepszy start odnotował Jakub Piwowarski, który w finale skoku wywalczył IV miejsce. Gratulacje!