W rozgrywanych obecnie w Rio de Janeiro Igrzyskach Olimpijskich, bierze udział trener koordynator naszej sekcji, Leon Biskup. Otrzymał on nominację od Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej i sędziuje zawody gimnastyki sportowej mężczyzn.

Życzymy owocnej pracy!